ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltató online oktatási kurzusokat szervez a szolgáltatást felhasználók részére az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint. A felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

Elöljáróban fontos tisztázni, hogy NEM oktatási intézmény a Marketlify.
A Marketlify egy online oktatási platform és marketing ügynökség, ahol a készségeket értékeljük, nem a hangzatos diplomákat.

Szolgáltatásaink használatára. A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződésben használt fogalmak:

 • Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • szolgáltató: LABA Magyarország Oktatási Kft.;
 • felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki Kanász-Nagy Ákos E.V.-től, mint szolgáltatótól a nyújtott szolgáltatást megrendelte;
 • számlafizető: a felhasználó vagy a díjfizetésre kötelezett, ha nem azonos a felhasználóval;

A szolgáltató adatai

Lásd:  https://marketlify.hu/adatvedelmi-nyiltakozat/

Általános rendelkezések

A weboldalon található, illetve a kurzusok során a képzésekben résztvevők számára biztosított minden tartalom a szolgáltató, partnerei, vagy az előadók tulajdonát képezi. Bizonyos tartalmak a felhasználók tulajdonában lehetnek.

„Tartalom”: a szellemi tevékenység körébe tartozó művek, tárgyak, ideértve az irodalmi műveket, szövegeket, előadásokat, beszédeket, számítógépes programokat, mobil programokat és alkalmazásokat, valamint audio- és vizuális műveket (videó tanfolyamok, infografika, hangfelvételek, képek, védjegyek, kereskedelmi megnevezések, logók, hyperlinkek, beleértve azok részeit, információk és minden egyéb, a weboldalunkon közzétett tárgy vagy anyag).

A weboldal tartalma (adattartalom, szerkezet és megjelenítés) szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal használatával Ön vállalja, hogy a weboldal tartalmát semmilyen célból nem rögzíti, módosítja, szerkeszti, másolja, adaptálja, sokszorosítja, terjeszti, osztja meg, vagy használja fel.

A szolgáltató által kínált tartalomhoz kizárólag személyes felhasználás céljából férhet hozzá, harmadik fél szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértése nélkül, feltéve, hogy jelen szolgáltatásokat kizárólag jóhiszeműen, a jogszabályok és jelen ÁSZF tiszteletben tartásával használja és veszi igénybe.

A jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot biztosítunk az Ön által megrendelt és kifizetett kurzushoz történő hozzáféréshez (ingyenes kurzus esetén jelentkezését követően) azzal, hogy Ön nem jogosult a kurzus anyagának, valamint a weboldal tartalmának letöltésére vagy másolására.

Egyes szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy kérdéseket tegyen fel a kurzusok előadóinak, megossza véleményét a kurzusról. Az előadók által előírt „házi dolgozat” esetére felhívjuk figyelmét, hogy kerülje a más(ok) által írt tartalom átvételét. A weboldalunkon vagy a tanfolyamok során elküldött tartalomért Ön teljes felelősséggel tartozik.

Szolgáltatásunk részeként lehetősége van arra, hogy észrevételeit közzétegye, munkáit és egyéb tartalmait feltöltse a közösségi médiában (például a Facebookon) létrehozott kurzuscsoportokban véleményezés és egyeztetés céljából. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból eltávolítsuk az Ön által megosztott tartalmat, ideértve azt a tartalmat is, amelyről úgy véljük, hogy sérti a jelen ÁSZF-et az Ön vagy harmadik fél felelőssége megállapítása nélkül.

 • A SZOLGÁLTATÁS ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

(1) A szolgáltatások igénybevételéhez, a kurzusra történő jelentkezés, illetve a kurzus díjának megfizetése szükséges.  

(2) A kurzusokra való jelentkezéskor pontos adatokat kell megadnia: név, érvényes e-mail cím, telefonsz ám.

(3) Tájékoztatjuk, hogy Ön teljes felelősséggel tartozik a személyes illetve mindazért, ami a személyes fiókján/profilján megjelenik. Minden szükséges lépést meg kell tennie a jelszava bizalmas és biztonságos kezelésének biztosítása érdekében, és azonnal értesítenie kell szolgáltatót, ha feltételezi, hogy jelszava illetéktelen személy birtokába jutott, vagy jelszavával visszaéltek.

(4) Felhívjuk a figyelmét, hogy legalább 16 évesnek kell lennie ahhoz, hogy a weboldalunkon személyes fiókot hozzon létre, és szolgáltatásainkat igénybe vegye. Ha nem töltötte be a 16. életévét nem hozhat létre személyes fiókot, azonban javasoljuk, hogy a szülei vagy gondviselője segítségével létrehozott személyes fiókon keresztül jelentkezzen az érdeklődési körébe tartozó kurzusainkra. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy annak ellenére hozott létre személyes fiókot, hogy arra a koránál fogva nem jogosult, megszüntetjük a személyes fiókját.

(5) Annak érdekében, hogy híreket kapjon a kurzusainkról, ki kell töltenie egy „Hozzájárulási űrlapot” személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával. Egy adott kurzusra való jelentkezéshez a felhasználóknak folytatniuk kell a regisztrációt a kurzusra kattintással, és az ott kért személyes adatok megadásával („Személyes adatok”). A regisztráció során Ön külön nyilatkozattal hozzájárulását adja a személyes adatai általunk történő gyűjtéséhez, felhasználásához, tárolásához és egyéb módon történő feldolgozásához, melynek célja, hogy Önnek hozzáférést biztosítsunk azokra a kurzusokra és kapcsolódó tevékenységekre, amelyekre Ön jelentkezik.

(6) Személyes adatai megadása során Ön vállalja a felelősséget, hogy a megadott adatai valósak, pontosak, valamint azokat szükség esetén frissíti (változás). A személyes adatait bármikor javíthatja, frissítheti. A személyes adatok védelméről további információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.

(7) Személyes profilján feltüntetésre kerül a kurzus tartalma, amelyen részt vesz, valamint egyéb anyagok/ információk, amelyeket az előadók és a szolgáltató bocsátottak rendelkezésre. A kurzusra való általános hozzáférési időtartama 1 év, melyet szolgáltató jogosult megváltoztatni a felhasználó egyidejű értesítésével.

(8) Személyes hozzáférése törölhető erre irányuló kérés esetén. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a szolgáltatásainkhoz és egyéb tartalmakhoz.

 • A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSAI

(14) Szolgáltató fenntartja a jogot a meghirdetett kurzusok átütemezésére, módosítására, esetleges visszavonására a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett.

(15) Szolgáltató az esetleges változásokról a kurzusra jelentkezett felhasználókat egyidejűleg értesíti.

 • FIZETÉS

(16) Szolgáltató a meghirdetett költségtérítéses kurzusok díját a kurzus meghirdetett kezdő időpontját megelőzően közli felhasználóval.

(17) Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában valamennyi kurzus részvételi díja magyar forintban értendő.

(18) Felhasználó a kurzusra történő jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a költségtérítéses kurzusok díja átutalásának megkezdésével felhatalmazza szolgáltatót, hogy betéti vagy hitelkártyája a kurzus díjának mértékéig megterhelésre kerüljön, vagy más fizetési módokon (például Billingo, PayPal, Stripe stb.) keresztül történjen a díjfizetés. Szolgáltató és a fizetési rendszert biztosító partnerei együttműködnek annak érdekében, hogy felhasználó számára – a biztonság megőrzése mellett – a legkényelmesebb fizetési módszereket kínálhassa. Felhasználó köteles a kurzus részvételi díját legkésőbb egy nappal a tanfolyam kezdő napja előtt megfizetni.

Visszatérítések

(19) Szolgáltató vállalja, hogy a kurzus általa történő lemondása esetén a kurzus megfizetett díját a lemondástól számított 10 munkanapon belül visszatéríti felhasználó részére az általa megadott bankszámlára. Ez esetben szükséges, hogy a felhasználó a lemondásról történő értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul adja meg azt a bankszámlaszámot, amelyre az összeg visszautalását kéri. Egyéb kérdésben kérjük, lépjen kapcsolatba a támogatási csoportunkkal.

(20) Felhasználó jogosult kérni a kurzus díjának visszatérítését, ha nem elégedett a megfizetett kurzus tartalmával. Felhasználó ezen jogát – írásbeli értesítés útján – legkésőbb a kurzus 3. (harmadik) előadásáig gyakorolhatja. Ebben az esetben a visszatérítést írásbeli értesítéséről való tudomásszerzés napjától számított 10 munkanapon belül teljesítjük az Ön által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés igényléséhez, kérjük, lépjen kapcsolatba a támogatási csoportunkkal.

(21) Fentieken túlmenően szolgáltatónak nem áll módjában a kurzus részvételi díját visszatéríteni.

(22) Azon nem várt esetben, amennyiben felhasználó által elkövetett szerződésszegés vagy jogsértés következtében szolgáltató a felhasználó személyes fiókját, vagy kurzusra való belépési jogát letiltja, felhasználó díj visszatérítésre nem lesz jogosult.

 • SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDAL ÉS ALKALMAZOTT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

(23) Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy nem használja ezt a weboldalt:

  • olyan tartalom közzététele, feltöltése, e-mailben küldése, továbbítása, megosztása, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételére, amely (a) megosztására nem jogosult, (b) jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy egyéb okból kifogásolható tartalom, (c) sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát, (d) kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóciós anyag, levélszemét, spam, vagy bármilyen egyéb, kereskedelmi célú megkeresés, vagy (e) bármilyen szoftvervírust vagy számítógépes fájlt vagy szoftvert tartalmaz, amely bármilyen számítógépes hardver, szoftver vagy egyéb tulajdonság megszakítására, megsemmisítésére, megrongálására vagy korlátozására alkalmas,
  • rágalmazás, zaklatás, visszaélés, fenyegetés vagy mások jogainak megsértése céljából (például a magánélethez való jog megsértése),
  • e-mail fejlécek (header) hamisítása, vagy azonosító adatok más módon történő manipulálása által a weboldalunkon megjelenített felhasználói tartalmak megosztójának álcázása érdekében,
  • a weboldalon megjelenített fájl, vagy bármely felhasználó által közzétett tartalom letöltésére, amelyet nem jogosult megjeleníteni, terjeszteni, megosztani,
  • a weboldalt támogató szerverek vagy hálózatok működésének akadályozására, továbbá a weboldal használatára vonatkozó szabályait, irányelveit sértő módon,
  • a vonatkozó hazai vagy nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit sértő módon,
  • más felhasználók, előadók vagy partnerek személyes adatai gyűjtésére, tárolására.

(24) Felhasználó tiszteletben tartja szolgáltató érdekeit. Felhasználó köteles a jelen ÁSZF megsértésével szolgáltatónak okozott károkat megtéríteni.

 • SZELLEMI TULAJDONJOGOK

(25) Szerződő felek kötelesek egymás és a szerződés teljesítése során közreműködő harmadik felek (pl.: előadók) szellemi tulajdonjogait tiszteletben tartani.

(26) Jelen ÁSZF értelmében „Szellemi tulajdonjogok” különösen: szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, formatervezési mintaoltalmak, szabadalmak, használati mintaoltalmak vagy más hasonló találmányok jogi oltalma, üzleti titok és minden egyéb immateriális javak.

(27) Szolgáltató által meghirdetett kurzus megvásárlása (ingyenes kurzusok esetén a beiratkozás) esetén szolgáltató nem kizárólagos és visszavonható engedélyt ad (továbbiakban: licenc) felhasználónak a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, mely feljogosítja felhasználót, hogy a kurzust jelen feltételekkel összhangban megtekintse, azonban nem jogosítja fel felhasználót a kurzust magában foglaló szoftver vagy a kurzus tartalmának megvásárlására.

(28) Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, indokolási kötelezettség, előzetes értesítés nélkül visszavonja a licencet és a hozzáférést bármelyik kurzushoz vagy szolgáltatáshoz. Felhasználó a megszüntetést követően is jogosult a már kifizetett kurzus megtekintésére, kivéve, ha felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.

(29) A licenc személyes használatra jogosít, azt felhasználó nem ruházhatja át. Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit nem jogosult másnak átengedni.

(30) A weboldalon található található tartalmak nem másolhatók, átruházhatók, továbbadhatók, illetve egyéb módon sem használhatók sem kereskedelmi, sem egyéb célra. Az weboldalon feltüntetett védjegyek, logók felhasználása csak szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, továbbá a weboldalon található képanyagok (beleértve képeket, szöveget, oldal elrendezést vagy űrlapot) felhasználása és terjesztése csak szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

(31) Felhasználó visszavonhatatlan, átruházható, továbbadható (többszintű átengedés), jogdíjmentes, örökös, nem kizárólagos jogot ad szolgáltatónak az általa a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokba feltöltött tartalmak (ideértve képei, videói, hanganyagai, szövegei, szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzései, közösségi profil adatai, felhasználói profil) tárolására, felhasználására, előadására, reprodukálására, nyilvánosságra hozatalára a szolgáltatás nyújtása és előmozdítása érdekében a jelen ÁSZF-vel összhangban, mely magában foglalja a felhasználó által megadott név használatának jogát, amelyet Ön a megosztott tartalommal kapcsolatban megadott.

(32) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatáson keresztül az Ön által közzétett vagy más felhasználókkal, előadókkal, vagy valamely közösségi média oldalon (ideértve a közösségi média oldalainkat is) megosztott tartalom továbbra is látható lesz ezeken a webhelyeken és más felhasználók megőrizhetik és a folytathatják a tartalom megjelenítését, reprodukálását, megosztását akkor is, ha a tartalmat eltávolította a személyes fiókjából. Az itt átengedett jogok kivételével a tartalommal kapcsolatos valamennyi jog a felhasználót illeti. A felhasználó által közölt tartalmat szolgáltató nem értékesíti.

(33) Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a weboldalon közzétett tartalomhoz fűződő összes jog őt illeti, amennyiben mégsem, úgy ellenőrzi, hogy a tartalom közzétételének napján: (i) a tartalom pontos, és (ii) az által megosztott tartalom használata nem jogsértő, nem okoz kárt senkinek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy fentiek megsértésével okozott károk megtérítésére köteles.

 • A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(34) Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan rendelkezésre álljanak, és hogy az adatátvitel hibamentes legyen, azonban ez az internet jellegéből fakadóan nem garantálható. Az ebből fakadó késedelemért, vagy kötelezettségek késedelmes teljesítéséért – ha a késedelem vagy mulasztás szolgáltatón kívül álló okból történik – szolgáltató felelősséget nem vállal. Ez a „kimentési ok” nem érinti felhasználó azon jogát, hogy ésszerű időn belül a szolgáltatást elérje, vagy a részvételi díj visszatérítését kérje, amennyiben a szolgáltató ésszerű időn belül a szolgáltatás nyújtására rajta kívül álló ok miatt nem képes.

(35) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés időtartamát, ideértve azt az időtartamot is, ameddig a szolgáltatás valamely kurzust vagy tartalmat elérhetővé tesz, szolgáltató korlátozhatja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás által karbantartott vagy feltöltött adatok vagy egyéb tartalmak törléséért vagy tárolásáért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásait (vagy annak bármely részét) ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa – felhasználó egyidejű értesítése mellett – jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felelőssége kizárásával.

(36) Szolgáltató kijelenti, hogy a közzétett kurzusok tartalmát sem jogi, sem egyéb szempontból nem tekinti át és nem szerkeszti. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy nem gyakorol szerkesztői ellenőrzést a weboldalon elérhető kurzusok felett, és mint ilyen, semmilyen módon nem garantálja a kurzusok megbízhatóságát, érvényességét, pontosságát vagy valódiságát. Szolgáltató nem bíz meg és nem foglalkoztat előadókat, nem vállal felelősséget az előadók és a kurzus hallgatói közötti vitákért. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan követelésekért, vagy károkért, amelyek az előadók vagy a felhasználók magatartásából adódhatnak, vagy azzal kapcsolatosak. Szolgáltató kizárja mind büntetőjogi, mind polgári jogi felelősségét a felhasználót ért – a weboldal nem megfelelő használatából eredő – károkért.

(37) Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalán megjelenő linkekhez kapcsolódó más webhelyek tartalmáért.

 • FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

(38) Mentesül a szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:

  • a felhasználó a szolgáltató technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz,
  • külső, elháríthatatlan ok miatt.
 • A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(39) A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.

(40) A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

(41) A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

(42) A felhasználó jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait a szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A felhasználó jogosult megkövetelni a szolgáltatótól, hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.

(43) A felhasználó jogosult a szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.

(44) A szolgáltató jogosult az felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.

(45) A szolgáltató a szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.

(46) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges más szolgáltatókkal (pl. más internet szolgáltatók) a szolgáltatást akadályozó felmerült hibák, üzemzavar elhárítása érdekében köteles minden tőle telhetőt megtenni, velük együttműködni.

 • ALKALMAZANDÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

(47) Felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

(48) Amennyiben felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az esetleges vitás kérdések rendezése érdekében szerződő felek az illetékes bírósághoz fordulnak.

 

Hatályos: 2022. február 19. napjától visszavonásig